Om forfatteren

288Gunnar Skagen, Oldefar, bestefar, far, ektemann, født 03.09.1931 i Bergen, flyttet etter endt militærtjeneste i «Tysklandsbrigaden» til Mandal i 1957 og giftet seg med Kirsti Skagen (født Lind).

Han ledet et oppmåling/grunnundersøkelses firma i Kristiansand fra 1957 til 1961 og arbeidet deretter ved teknisk etat i Mandal med ansvar for vann, vei og avløp frem til han gikk av med pensjon i 1993. Viktige prosjekter var:

  • Nytt vannverk med ny rensemetode utarbeidet i samarbeid med helsemyndigheter. Det første vannverket som kombinerte marmor rensing med bruk av kullsyre for å justere surheten i vannet og minimalisere bruken av klor. Prosessen fremkom etter selvstudier og førte til at vannets «aggressivitet» ble redusert slik at felling av jernoksid avtok, problematikken med brunt vann ble redusert og vannet ble klart. Dette resulterte også i at halvårlig spyling av ledningsnettet ikke lenger var nødvendig. Metoden benyttes av flere vannverk.
  • Bobleanlegg i Skogsfjorden og Rona som ved sirkulasjon av bunnvann forbedret vannkvalitet og hjalp med fjerning «søyle»
  • Nytt kloakkrenseanlegg på Saltverket
  • Omlegging av kloakknettet på Vestnes over en 10 års periode
  • Sandrenseanlegg i Holum

Ved siden av arbeidet har han sittet en periode i bystyret for Høyre og har vært svært aktiv med mange hobbyer – fjellturer sommer og vinter, forfatter, guide og foredragsholder, fotograf, kokk, møbelsnekker, snekker, gartner, båtbygger bare for å neven noen – og har alltid vært familiens fremste dugnadsarbeider.